Kučanska ul. 22, 42000, Varaždin
042 351 295
Aluminijumski poklopci
S VAMA OD OD 1998. GODINE
Polipropilenske vrećice sa i bez tiska
1

– P.P vrećice za prehrambenu industriju
– P.P. vrećice za ostale namjene