Kučanska ul. 22, 42000, Varaždin
042 351 295
Polietilenske vrećice sa i bez tiska
S VAMA OD OD 1998. GODINE
Polietilenske vreće
1

– P.E vrećice za domaćinstvo
– P.E vrećice za nošenje
– P.E vreće za smeće
– P.E. vreće za medicinski otpad
– P.E. vrećice za peradarstvo
– P.E. vrećice za ostale namjene
– P.E industrijske vreće