Kučanska ul. 22, 42000, Varaždin
042 351 295
Title
WE BUILD YOUR DREAMS

Viplast d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i

preradu metalnih i plastičnih proizvoda

Sjedište: HR-42000 Varaždin, Kučanska 22

Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu po rješenju pod poslovnim brojem Tt-11/841-2 od 20.05.2011. za subjekt upisan s matičnim brojem (MBS): 070010467

Temeljni kapital društva iznosi 818,600 kuna, uplačen je u cijelosti.

Poslovna banka:Zagrebačka banka d.d.

IBAN:HR6823600001101729608

OIB (VAT ID): HR 04926114228

Uprava: Direktor Vladimir Sekačić, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Jure Bićanić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno