P.E Vrećice

P.E. Vrećice

-         P.E vrećice za domaćinstvo

-         P.E vrećice za nošenje sa ili bez tiska

-         P.E vreće za smeće

-         P.E. vreće za medicinski otpad

-         P.E. vrećice za peradarstvo

-         P.E. vrećice za ostale namjene

-         P.E industrijske vreće

 

Al. Poklopci

P.E Vrećice

P.E Folije