Al. poklopci

 

Al. poklopci za jogurt i mliječni namaz sa tiskom Uv ili solvent bojom

- Al. poklopac pregani. Dimenzije: fi 75 mm, fi 95 mm, 110 mm

Antikorozijska zaštita, P.S. ili P.P. termolak

- Al. poklopac glatki. Dimenzije: fi 75 mm, fi 95 mm, 110 mm

Antikorozijska zaštita, P.S. ili P.P. termolak

- Al. folija sa ili bez tiska za maslac

 

 

 

Al. Poklopci

P.E Vrećice

P.E Folije